مازندران بابلسر، کیلومتر5جاده فریدونکنار، جنب ویلاهای خزرکنار

info @ majd.ir

35282128-31 - 011

این واحد با بهره مندی از تخصص های مختلف با دانش فنی مطلوب، در ارتباطی تنگاتنگ با D&R وظیفه طراحی اجزاء و ساخت و تجهیز خطوط تولید و قالبها و همچنین آماده سازی مستندات و مدارک فنی جهت تولید و قالبها و همچنین آماده سازی مستندات و مدارک فنی جهت تولید انبوه محصولات را بعهده داشته و بعنوان پلی بین D&R و واحدهای دیگر عمل مینماید. نگهداری و سرویس دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز شرکت بعهده این میباشد.

 

 

تولید و عرضه قطعات الکترونیکی و کیلومترشمار خودروهای ایرانی 

 

دفتر مرکزی


 مازندران بابلسر، ;کیلومتر 5 جاده فریدونکنار، جنب ویلاهای خزرکنار شرکت مجد الکترونیک


 تلفن :31- 35282128 - 011


 فکس : 35280504 - 011


 کد پستي : 83355 - 47531


 ایمیل :  info @ majd.ir

گواهینامه ها و جوایز

  

Template Design:Dima Group